Cuba sửa đổi Hiến pháp: Công nhận kinh tế thị trường

14:46 25/07/2018

Ngày 22-7-2018, Quốc hội Cuba đã thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp, với nội dung chính là công nhận nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản.

Ý kiến bạn đọc