Arập Xêút: Cuộc “thay máu” của vua Vua Salman

11:10 05/05/2015

Chỉ 3 tháng sau khi lên ngôi, Vua Salman của Arập Xêút đã "thay máu" bộ máy lãnh đạo Hoàng gia đến 2 lần theo hướng trở về với quan điểm bảo thủ, đánh bật hoàn toàn bộ sậu thân tín của cựu vương Abdullah. Trong chính sách đối ngoại, Riyadh sẽ càng khiến Mỹ kém vui hơn.

Ý kiến bạn đọc