Đối thoại an ninh 4 bên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

09:33 23/05/2020

Trên giấy tờ, Đối thoại an ninh 4 bên (the Quad - Bộ tứ) đóng vai trò là một liên minh hùng mạnh có khả năng tập hợp các nguồn lực to lớn và tận dụng các lợi thế địa lý riêng biệt để kiềm chế đối thủ và nhằm thống trị khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên bình diện quân sự.

Ý kiến bạn đọc