LHQ đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới

20:25 16/03/2011

Sau khi Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) đi vào hoạt động, Liên Hiệp Quốc (LHQ) tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm lo cho đời sống và sự tiến bộ của phụ nữ toàn cầu. Tham gia Hội nghị của Ủy ban về địa vị của phụ nữ (CSW) tại New York và nhóm đặc trách về trẻ em gái là những hoạt động đầu tiên của UN Women.

Ý kiến bạn đọc