Mỹ đang xây dựng một "NATO châu Á"?

12:55 20/10/2020

Bên cạnh các vấn đề an ninh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tầm quan trọng của hợp tác giữa các bên thì câu chuyện Trung Quốc đã trở thành tiêu điểm của cuộc đối thoại an ninh Bộ Tứ (bốn bên bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ). Một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở là nền tảng của hòa bình và ổn định khu vực.

Ý kiến bạn đọc