Nga và sự hiện diện tại Trung Đông

13:26 11/12/2020

Chính sách ngoại giao của Nga đối với Trung Đông phản ánh tầm nhìn truyền thống về luật pháp quốc tế - tôn trọng nguyên tắc chủ quyền và không can thiệp.

Ý kiến bạn đọc