Nguyên soái Xôviết Georgy Zhukov: Võ công và chính công

16:19 01/12/2011

Ngày 19/11 vừa qua đã là kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của danh tướng vĩ đại, Nguyên soái Xôviết Georgy Zhukov, người được coi là có công đầu trong chiến thắng của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, trên cơ sở những tư liệu mới được khai thác, vai trò và vị trí của vị Nguyên soái  lỗi lạc này đang được đánh giá thêm phần công bằng.

Ý kiến bạn đọc