Những tượng đài tôn vinh Vladimir Ilich Lenin huyền thoại

20:20 20/01/2016

Thật khó mà liệt kê hết trên thế giới có bao nhiêu bức tượng cùng đài kỷ niệm về Vladimir Ilich Lenin (22/4/1870-21/1/1924), nhà tổ chức và lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Chỉ tính riêng ở nước Nga ngày nay đã tồn tại hơn 6.000 tượng đài tôn vinh vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản quốc tế.

Ý kiến bạn đọc