Israel thông qua Luật cơ bản về Quốc gia dân tộc của người Do Thái:

Nước cờ táo bạo của ông Netanyahu

14:48 25/07/2018

Quốc hội Israel do liên minh hữu khuynh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kiểm soát vừa gây chấn động toàn khu vực Trung Đông với việc thông qua Luật cơ bản (tương đương hiến pháp) về quốc gia dân tộc, trong đó trao cho người Do Thái quyền độc tôn trong Nhà nước Israel, các sắc tộc khác, như người Arab, không có được quyền này.

Ý kiến bạn đọc