Ông Netanyahu bị truy tố, chính trường Israel hỗn loạn

19:25 27/11/2019

Gần 2 tháng sau cuộc bầu cử thứ hai trong năm (tháng 9-2019), các chính khách hàng đầu Israel vẫn chưa lập được chính phủ. Trong khi đó, tình hình chính trị còn có thể rối ren thêm sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị truy tố hình sự và có khả năng phải ngồi tù.

Ý kiến bạn đọc