Phụ nữ tham gia chính trường tại Mỹ Latinh

17:30 05/12/2007

Mỹ Latinh từ lâu vẫn được coi là thành trì của sự thiếu bình đẳng nam, nữ. Nhưng trước làn sóng dân chủ, vai trò phụ nữ ngày càng được khẳng định, một số đã nắm giữ quyền lực chính trị và vị trí hàng đầu trong giáo dục, kinh doanh...

Ý kiến bạn đọc