Quan hệ Mỹ - Trung: Góc nhìn từ Washington

12:55 25/02/2009

Quả thật, người Mỹ đã "thay đổi" cách nhìn đối với Trung Quốc khi bước sang thế kỷ XXI. Trong mắt họ, Trung Quốc không phải là bạn, không phải là thù mà là đối tác và đối thủ. Mỹ coi quan hệ với Trung Quốc là quan trọng nhất trong số các quan hệ song phương với các quốc gia khác không phải vì Trung Quốc là đồng minh của họ.

Ý kiến bạn đọc