Tân Tổng thống Ukraine: Những bước đi khôn ngoan đầu tiên

13:36 21/06/2019

Cho tới thời điểm hiện tại, có thể nhận thấy vị tân Tổng thống Ukraine đang có những bước đi ngoại giao vô cùng khôn khéo, chú trọng dàn xếp mối quan hệ EU - Ukraine - Nga, tìm kiếm những giải pháp để thỏa thuận Minsk được tôn trọng.

Ý kiến bạn đọc