Thuật dùng người của ông Joe Biden

09:58 22/12/2020

Sau khi kết quả bầu cử cơ bản sáng tỏ và được phép chuyển giao quyền lực, ông Joe Biden lần lượt công bố việc sắp xếp nhân sự nội các cho tương lai. Với tình hình quốc tế và trong nước hiện nay của Mỹ, nhân sự nội các của ông Joe Biden nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Ý kiến bạn đọc