Thụy Điển: Phân bổ hạn ngạch phụ nữ làm lãnh đạo

21:30 16/03/2016

Đó là phương án tiên quyết của đảng Xanh (MdG), đảng chủ chốt trong Chính phủ liên minh do Thủ tướng Stefan Lofven, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển (SAP) đứng đầu.

Ý kiến bạn đọc