Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej:

Tỏa lan nhân cách từ quyền năng trên ngôi cao

12:35 17/10/2016

Trị vì trong 7 thập kỷ, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej trên bình diện lịch sử thế giới được xem là một trong những vị quân vương trị vì lâu nhất lịch sử hiện đại. Biểu tượng của sự hòa hợp dân tộc còn được toàn dân Thái Lan kính ngưỡng tôn vinh như một vị Phật sống.

Ý kiến bạn đọc