Vai trò kép và diễn đàn kỹ thuật số Twitter của ông Donald Trump

18:00 11/01/2017

Nguy cơ xung đột lợi ích liệu có xảy ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về “vai trò kép” cuả ông Donald Trump khi vừa lãnh đạo nước Mỹ, vừa quản lý hoạt động kinh doanh của gia đình?

Ý kiến bạn đọc