Venezuela: Kế hoạch “chủ nghĩa xã hội Bolivar” mới của Tổng thống Hugo Chavez

07:40 23/06/2012

Vừa trở lại sau một thời gian dài điều trị bệnh, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã lao ngay vào việc chuẩn bị cho cuộc đua tái cử nhiệm kỳ 3. Ngày 11/6, ông Chavez đã đến Văn phòng Ủy ban Bầu cử Quốc gia để đăng ký chính thức tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới, sẽ diễn ra vào ngày 7/10/2012. Điều đặc biệt là, ông Chavez đã đưa ra những sáng kiến mới để đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI.

Ý kiến bạn đọc