Đại sứ Mỹ chống lại chính sách của Mỹ ở El Salvador

16:25 28/01/2015

Robert E. White, cựu Đại sứ Mỹ tại El Salvador, đi vào lịch sử Chiến tranh lạnh như một trong những tiếng nói hiếm hoi chống lại các thế lực đen tối của chế độ độc tài quân phiệt được Mỹ hậu thuẫn tại El Salvador. Ông vừa qua đời tại Arlington, bang Virginia, hưởng thọ 88 tuổi. Báo chí đã lật lại hồ sơ về những năm tháng lịch sử khi ông còn làm đại sứ Mỹ tại El Salvador.

Ý kiến bạn đọc