Đàm phán EU – Thổ Nhĩ Kỳ: Đâu là động cơ chính?

14:15 14/03/2016

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư đã thất bại khi các bên không đạt được một sự nhất trí cụ thể nào. Trong lúc châu Âu đang trong thế bí, do sức ép từ cuộc khủng hoảng, muốn Thổ Nhĩ Kỳ giúp điều tiết dòng tỵ nạn, Thổ Nhĩ Kỳ lại muốn nhân cơ hội này đạt được những mục tiêu chính trị và kinh tế, mà trước đây EU không chấp nhận.

Ý kiến bạn đọc