Don Quixote

Special editions of four world class literary works introduced in Vietnam Tin ngày: 15/04/2017 11:28

PSNews-Special editions of the four classic literature works, including “Don Quixote”, “Robin Hood”, “The Adventures of Baron Munchausen” and “The Golden Key” have just been published by the Kim Dong Publishing House.

Khai quật ngôi mộ của cha đẻ “Don Quixote” Tin ngày: 31/03/2015 11:30

Các nhà khoa học pháp y cho biết họ đã tìm thấy ngôi mộ của văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes (1547 - 1616) - tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới "Don Quixote: Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha" - gần 400 năm sau khi ông qua đời ở tuổi 69. Họ tin tưởng đã tìm thấy hài cốt của Cervantes, vợ ông cùng với những người khác được chôn cùng với ông trong căn hầm nhà tu kín Barefoot Trinitarians ở trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.