#chùa Unnalom

Sâu đậm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia
08:23 25/12/2014
Ngày 24/12, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu đầu tư vào Campuchia. Đến nay, đã có 128 dự án đầu tư Việt Nam tại Campuchia với số vốn hơn 3,1 tỷ đô la, tăng số vốn gấp 8 lần so với năm năm trước.
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Quốc vương Campuchia