#Hội nghị quan chức cấp cao SOM

Hội nghị SOM Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
17:19 19/12/2017
Ngày 19-12, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao SOM (cấp Thứ trưởng) Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV). Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 11 diễn ra tại tỉnh Bình Phước.