#hỗ trợ hộ nghèo

500 hộ nghèo Ninh Thuận được hỗ trợ chống COVID-19
11:37 18/09/2020
Ninh Thuận, Bình Thuận và Cà Mau là ba tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long nhận hỗ trợ 1500 bồn chứa nước và 1500 bộ dụng cụ bảo vệ cá nhân từ nguồn hỗ trợ của Nhật Bản cho hoạt động ứng phó tổng hợp ở Việt Nam.