#tổn thất tài chính

Tội phạm gian lận là mối lo lớn của doanh nghiệp Việt
13:28 14/11/2018

Trong hai năm qua, khoảng một nửa các doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam đã và đang đối mặt với tội phạm kinh tế/gian lận và gần 1/2 trong số người ham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết họ đã bị tội phạm mạng tấn công.