#xử lý các sai phạm

 Kiến nghị xử lý các sai phạm trong công tác tuyển sinh tại ĐH Điện lực
18:55 29/09/2019
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố kết quả thanh tra đột xuất một số vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh của trường ĐH Điện lực. Kết quả thanh tra cho thấy, trường ĐH Điện lực đã để xảy ra nhiều vi phạm, sai sót trong quá trình tổ chức tuyển sinh, đào tạo và quản lý văn bằng.