#con vua lại làm vua

Về dư luận "Con vua thì lại làm vua"
19:23 09/07/2016
Có không ít ý kiến cho rằng một số người còn rất trẻ được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng của một ngành, một tỉnh hay một thành phố là do những người đó có bố làm quan to...