#diện mạo cuộc sống

Công nghệ mới giúp thay đổi diện mạo cuộc sống
08:10 08/03/2017
Một công cụ cắt DNA tên gọi Crispr-CR9 (gọi tắt là Crispr), đang giúp cho việc "biến đổi" gene nhanh và ít tốn kém hơn. Một số cải tiến trong lĩnh vực tổng hợp hạt nhân, quang hợp nhân tạo và nhiều dạng năng lượng gió.