Bản quy tắc danh dự của tổ chức mafia Cosa Nostra

13:15 11/01/2008

Trong số tài liệu cảnh sát thu giữ được đợt bắt trùm mafia Salvatore Lo Piccolo còn có cả một bản quy tắc danh dự của mafia. Bản tài liệu này được đánh bằng máy chữ và có tên gọi theo tiếng Italia là pizzini.

Ý kiến bạn đọc