Chân tướng những kẻ lợi dụng khiếu kiện đất đai ở Đồng Tâm để chống phá chính quyền

19:44 20/01/2020

Dưới danh nghĩa khiếu kiện đất đai, những đối tượng trong “Tổ đồng thuận” ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã cố tình khuấy đảo nhằm phô trương thanh thế, nhận hỗ trợ tiền bạc từ các tổ chức, cá nhân phản động.

Ý kiến bạn đọc