Công an TP Hồ Chí Minh kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự

13:58 24/12/2020

Dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến kinh tế kéo theo tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự. Công an TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm, kiểm soát dịch bệnh, phá những vụ đại án, phòng chống tham nhũng.

Ý kiến bạn đọc