Đông Nam Á đồng lòng chống khủng bố

10:16 07/06/2017

Nguy cơ khủng bố đối với các nước Đông Nam Á ngày càng gia tăng. Điều này được thể hiện rõ khi nó là một chủ đề chính trong Diễn đàn An ninh khu vực Shangri-La vừa diễn ra tại Singapore. Trước mối đe dọa chung ngày càng lớn, các nước Đông Nam Á đã thể hiện sự quyết tâm thông qua chương trình hành động chung vì mục tiêu hòa bình và phát triển.

Ý kiến bạn đọc