Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67:

Hiệu quả, kỷ cương và trách nhiệm

18:05 26/12/2011

Diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67 tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác và kết quả phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" của Lực lượng CAND trong năm 2011; quán triệt và triển khai các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an và nội dung Phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" trong năm 2012.

Ý kiến bạn đọc