Hoạt động chống phá Việt Nam của Tổ chức "Quan sát nhân quyền"

10:45 13/08/2007

Gần đây, lợi dụng chiêu bài hoạt động bảo vệ “dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận” theo tiêu chí phương Tây, Quan sát nhân quyền (Human Rights Watch) đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch khi đánh giá về tình hình “dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận” ở nhiều quốc gia, gây phản ứng trong dư luận quốc tế.

Ý kiến bạn đọc