Jean-Bedel Bokassa - bạo chúa của Cộng hòa Trung Phi

07:34 28/08/2018

Trung Phi cho dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên cực kỳ phong phú nhưng vẫn được xếp vào danh sách những quốc gia nghèo nhất thế giới. Trong suốt lịch sử của mình, Trung Phi hoặc phải lâm vào tình cảnh nội chiến, hoặc phải nằm dưới quyền cai trị của những quan chức cầm quyền tham nhũng, trong số đó Jean-Bedel Bokassa vốn nổi tiếng bởi sự tàn bạo và tính khoa trương kệch cỡm của mình.

Ý kiến bạn đọc