Khủng bố quốc tế và vũ khí mới

15:40 08/12/2009

Al Shabab là một tổ chức khủng bố có động cơ và mục đích tương tự như mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda của Bin Laden và được đánh giá là một Al-Qaeda mới ở Vùng Vịnh Aden.

Ý kiến bạn đọc