93 ngày trong tay quân khủng bố: Kinh hoàng và giải thoát

16:20 07/04/2015

Đã là 90 ngày kể từ khi Jessica và Poul bị bắt cóc, tiền chuộc vẫn chưa đến. Trước đó, cứ vài hôm, Adbi lại xồng xộc bước vào, mắt đỏ ngầu, khẩu súng ngắn trên tay gã vung vẩy: "Tiền đâu, con khốn nạn". Khi nghe Jessica phân trần rằng: "Chúng tôi ở đây, không được liên lạc với gia đình thì làm sao biết họ đã chuẩn bị đủ tiền hay chưa" thì lập tức cô lĩnh nguyên cái tát nháng lửa kèm theo lời hăm dọa: "Chiều mai mà chưa có tiền thì chúng mày toi đời"...

Ý kiến bạn đọc