Kỹ năng cho người dân trong cuộc chiến chống khủng bố

11:55 19/07/2017

Ngày nay, hiểm họa khủng bố có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, cho dù là những xứ sở vốn nổi tiếng thanh bình. Không chỉ trông chờ vào lực lượng vũ trang, chính quyền các nước và các tổ chức quân sự đang hướng người dân vào kỹ năng đối phó với khủng bố.

Ý kiến bạn đọc