Lại thêm một trò hề của "lực lượng quân nhân tình nguyện trừ bị Hoa Kỳ"

09:30 18/11/2008

Hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày Tổ quốc thống nhất, Việt Nam từng bước hội nhập với thế giới bằng việc trở thành thành viên của khối ASEAN, WTO, là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế là điều mà không ai có thể phủ nhận được.Tuy nhiên, đây đó vẫn còn có một thiểu số người Việt hải ngọai, cực đoan, ngày đêm không ngừng tìm kiếm âm mưu, thủ đoạn, chống phá đất nước mà “Lực lượng quân nhân tình nguyện trừ bị Hoa Kỳ” là một điển hình...

Ý kiến bạn đọc