Nhận diện tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực việc làm:

Mất bạc tỷ vì “chạy biên chế”

16:10 31/08/2017

Công việc ổn định, thu nhập tốt, không bị áp lực, có lương hưu... Đó là những suy nghĩ vốn ấn định trong đầu người dân về biên chế công chức Nhà nước. Chính vì vậy, một trong những mục tiêu của nhiều gia đình có con em tốt nghiệp đại học là tìm mọi cách để “chạy” vào biên chế Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc