Mối đe dọa bạo lực chống người vô gia cư ở Mỹ

08:30 13/10/2017

Đối với những người vô gia cư phải ngủ bờ ngủ bụi, bất nơi đâu cũng có thể ngả lưng được thì mối đe dọa bạo lực và sát hại không thương tiếc xảy ra gần như thường xuyên trên khắp các thành phố lớn nước Mỹ.

Ý kiến bạn đọc