Những vụ trốn thuế tai tiếng nhất nước Mỹ

12:45 29/07/2009

Thuế là phần nghĩa vụ bắt buộc đối với các công dân, nhất là những người có mức thu nhập đặc biệt. Nhưng không ít trong số những nhân vật nổi tiếng đó lại tìm cách trốn tránh. Trong một thời gian dài, ngân sách liên bang Mỹ bị thất thoát những khoản đáng kể. Trong số những người của công chúng bị liệt vào danh sách "đen" nổi tiếng của nước Mỹ vì tội trốn thuế có Wesley Snipes, Willie Nelson, Richard Hatch...

Ý kiến bạn đọc