Quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP HCM:

Súng ống đâu phải chuyện đùa!

15:00 29/03/2016

Súng quân dụng và công cụ hỗ trợ chuyên dụng là mặt hàng cấm nhưng nếu cần, chỉ với vài triệu đồng các đối tượng đã có ngay một con “chó lửa” giắt lấp ló trong lưng quần. Chỉ một mâu thuẫn nhỏ, trên bàn tiệc hoặc trên lộ trình tham gia giao thông, các đối tượng sẵn sàng móc súng “dí” vào đầu đối thủ để… “nói chuyện”. Tình trạng sử dụng súng quân dụng và các loại công cụ hỗ trợ chuyên dụng khác đã đến hồi báo động.

Ý kiến bạn đọc