Thiên tai hạn mặn & bài toán an ninh lương thực

11:30 21/03/2016

Thiên tai năm nay rõ ràng là rất nặng nề. Hỗ trợ thiệt hại dành cho người nông dân đang phải oằn mình gánh hạn mặn là việc làm cần thiết. Nhưng thiết nghĩ có một điều cũng cần phải xác định rõ và đối mặt, đó là với thực trạng biến đổi khí hậu và sự khai thác triệt để nguồn lợi đầu nguồn sống Mê-Kông như hiện nay, hạn hán và xâm mặn sẽ chỉ có tăng lên chứ không thể giảm. Bài toán an ninh lương thực, hơn lúc nào hết, đang đòi một lời giải đáp mang tính chiến lược.

Ý kiến bạn đọc