Thủ đoạn chiêu tập “lính nhi đồng” của tổ chức Al-Shabab

15:00 12/08/2011

Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, lính nhi đồng ở Somalia đang được nhóm vũ trang Al-Shabab tuyển dụng một cách có hệ thống. Al-Shabab đã dùng rất nhiều cách thức khác nhau để tuyển dụng trẻ em làm binh lính.

Ý kiến bạn đọc