Tội phạm buôn nô lệ tình dục trong lòng nước Mỹ

10:01 04/05/2018

Buôn người làm nô lệ tình dục hiện nay khá lan tràn, theo Nathan Wilson - người sáng lập Project Meridian Foundation ở Arlington, tổ chức hỗ trợ cảnh sát xác định bọn buôn người và các nạn nhân của chúng.

Ý kiến bạn đọc