Phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc: Trị cả "gốc" lẫn "ngọn"

09:32 19/04/2017

Giáo sư Hồ Tinh Đấu (Đại học Công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc) cho rằng phòng chống tham nhũng phải trị cả "gốc" lẫn "ngọn" và phải dựa vào việc xây dựng thể chế phòng chống tham nhũng.

Ý kiến bạn đọc