Trung tâm Huấn luyện cảnh sát của Mỹ tại Trung Đông

17:00 08/12/2009

Nằm sâu trong vùng hoang mạc Jawa phía đông thủ đô Amman của Jordan là một trung tâm huấn luyện cảnh sát lớn nhất và quan trọng nhất ở Trung Đông. Từ trung tâm này, Mỹ sẽ thực hiện kế hoạch an ninh cho toàn bộ các quốc gia đồng minh trong khu vực.

Ý kiến bạn đọc