Tư nhân hoá hoạt động quân sự tại Afghanistan và Iraq

09:50 24/08/2010

Ở Afghanistan cũng như ở Iraq các quốc gia đã phái quân đội đến với mục đích ổn định tình hình với thời hạn ngắn nhất có thể rồi rút quân về nước. Trong khi các công ty quân sự tư nhân đặt mục đích kinh tế lên trên hết, họ phải thu lại số tiền đầu tư và lợi nhuận của mình.

Ý kiến bạn đọc