Uẩn khúc những dự án BT đắt đỏ

12:58 11/09/2020

Đầu tư theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình, sau khi xây dựng, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận hợp đồng BT.

Ý kiến bạn đọc